Referencje

Zamieszczam tutaj opinie instytucji oraz osób, które miały okazję współpracować ze mną.

Referencje:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Szkoła Coachów stowarzyszenia CEL, SF Business Centre Club, Koło Naukowe PERSONA, BJDM, Program Rozwoju Talentów.